Trang: 1 2 3 4 5

Quyết định về khen thưởng sinh viên đạt thành tích Giỏi năm học 2018-2019


Quyết định về khen thưởng sinh viên đạt thành tích Giỏi khóa học 2016-2019


Lễ khai giảng năm học mới 2019– 2020 và Trao bằng tốt nghiệp năm 2019


Thông báo về tham dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Phát bằng tốt nghiệp năm 2019


Khai mạc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2019-2020


Trường Cao đẳng CTIM đưa sinh viên ngành Cơ khí - Khóa 19 đến Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam thực tập cuối khóa

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Trường Cao đẳng CTIM đã đưa sinh viên ngành Cơ khí khóa 19 đến Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam tọa lạc tại Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường Số 19, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh thực tập cuối khóa. Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình thực tập, Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên làm việc chính thức.

Trường Cao đẳng CTIM đưa sinh viên Khoa Công nghệ - Khóa 19 đến Công ty Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến thực tập cuối khóa

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Trường Cao đẳng CTIM đã đưa sinh viên khoa Công nghệ khóa 19 đến Công ty Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến tọa lạc tại Lô EB18, đường 19, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thực tập cuối khóa. Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình thực tập, Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên làm việc chính thức.

Trường Cao đẳng CTIM đưa sinh viên khoa Công nghệ khóa 19 đến Công ty TNHH In và Sản xuất Bao bì Đức Mỹ thực tập cuối khóa

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Trường Cao đẳng CTIM đã đưa sinh viên khoa Công nghệ khóa 19 đến Công ty TNHH In và Sản xuất Bao bì Đức Mỹ tọa lạc tại Lô A16B - 2, Đường số 1, Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM thực tập cuối khóa. Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình thực tập, Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên làm việc chính thức.

Trường Cao đẳng CTIM đã đưa sinh viên Khoa Công nghệ - Khóa 19 đến Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Mee thực tập cuối khóa

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Trường Cao đẳng CTIM đã đưa sinh viên Khoa Công nghệ - Khóa 19 đến Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Mee tọa lạc tại Lô HT-E10-6-9, Đường số 19, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh thực tập cuối khóa. Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình thực tập, Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên làm việc chính thức.

Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm cho sinh viên khóa 19, khóa 20


Trang: 1 2 3 4 5