Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013

Các mẫu giấy xác nhận sinh viên 2013

Đơn xin gia hạn học phí; Đơn xin giảm học phí theo quyết định 341 của nhà trường; Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn; Giấy xác nhận sinh viên

Mẫu hồ sơ HSSV

Mẫu Sơ yếu lý lịch HS - SV

Các mẫu đơn tổ chức học hè

Mẫu 4A Đơn xin học trả nợ hè
Mẫu 4B Giấy cho vào lớp
Mẫu 4C Đơn xin học hè tổ chức lớp riêng

Nghiệp vụ quản lý đào tạo

Các em sinh viên tham khảo các nghiệp vụ quản lý đào tạo để làm đơn đúng yêu cầu

Danh sách mẫu đơn liên quan đến đào tạo của sinh viên

Mẫu 1A Giấy đề nghị xét thi TN; Mẫu 1B Giấy đăng ký thi lại TN; Mẫu 2 Giấy đề nghị chuyển ngành; Mẫu 3 Giấy đề nghị miễn học phần môn học; Mẫu 4A Giấy đề nghị học lại (đối với SV học ghép cùng với lớp học chính khóa); Mẫu 4B Giấy vào lớp; Mẫu 4C Giấy đề nghị học lại (Tổ chức lớp học riêng)...