Cao đẳng CTIM

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 2019

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến:

- Thí sinh đăng ký, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)

- Điều kiện xét tuyển:

+ Phương thức 1: Điểm trung bình cả năm lớp 12 >= 5.0

+ Phương thức 2: Điểm tổ hợp xét tuyển học bạ 3 môn >= 15 điểm

Tổ hợp xét tuyển:

- A00 (Toán, Lý, Hóa)

- A01 (Toán, Lý, Anh)

- C01 (Toán, Văn, Lý)

- D01 (Toán, Văn, Anh)

- C00 (Văn, Sử, Địa)

- D14 (Văn, Sử, Anh)

- D15 (Văn, Địa, Anh)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Links:

- Tra cứu hồ sơ xét tuyển trực tuyến 2019: http://www.ctim.edu.vn/search.html

- Chỉnh sửa hồ sơ: http://m.me/ctim.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 096 4466 979

- Tư vấn chọn ngành: http://m.me/ctim.edu.vn

- Fanpage Cao đẳng CTIM: https://www.facebook.com/ctim.edu.vn

- Website Cao đẳng CTIM: http://www.ctim.edu.vn

1. Thông tin thí sinh:

2. Đăng ký ngành học:

Khác

*: Thông tin bắt buộc.

- Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click chữ Khác để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.