Trang: 1 2 3 4 5

Thời khóa biểu chính thức Khóa 20 Học kỳ I (2018-2019) - Update NHÓM ngày 24.08.2018

Cán bộ phòng Đào tạo

TB về kiểm tra kết quả học tập và đóng tiền làm bằng tốt nghiệp năm 2018

Thông báo Đăng ký trả nợ các học phần ngoài kế hoạch Học kỳ II (2017-2018)

Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2017 - 2018) - Đợt 1

Thông báo về đăng ký học phần Học kỳ II (2017-2018)


Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-CĐBC ngày 21 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy Năm học 2017-2018,
Nhà trường thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đến các sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 3

1. Đối tượng Đăng ký: Sinh viên Cao đẳng Khóa 14 đến Khóa 18 còn nợ học phần.

2. Thời gian đăng ký học phần: từ 08h:00 ngày 13/9/2017 đến 16h:00 ngày 19/9/2017.
.....
Chi tiết xem thông báo.

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 2

TB Trả trang phục học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017

Trang: 1 2 3 4 5