Trang: 1 2 3

Mừng xuân Nhâm Thìn 2012

Lễ kết nạp Đảng viên mới lần 3 năm 2011

Chi bộ Trường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN (CTIM) đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới lần 3 năm 2011 cho 02 Công đoàn viên ưu tú là các quần chúng: Thái Yên Hà và Lê Trung San.

Lễ kết nạp Đảng viên mới lần 2 năm 2011

ường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN (CTIM) về công tác phát triển Đảng, 13h30 ngày 07/07/2011 Chi bộ Trường CTIM đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho Đoàn viên, quần chúng ưu tú Đỗ Cao Trí.

Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp nhiệm kỳ I (2010 – 2015) về công tác phát triển đảng. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng uỷ các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ trường CTIM đã tổ chức lễ kết nạp cho 3 quần chúng ưu tú vào Đảng

Đại hội Chi bộ trường CTIM nhiệm kỳ I (2010 - 2015)

Tiến tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban tổ chức Đảng ủy các khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), ngày 30/6/2010, Chi bộ trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ I (2010 - 2015).

Lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 26/5/2010, Chi uỷ Trường Cao đẳng bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thị Hiền, đảng viên Chi bộ Trường CTIM.

Trang: 1 2 3