Kế toán ra trường làm nghề gì?

Gửi ngày: 25 tháng 3 năm 2019 - 558 lượt xem

Kế toán ra trường làm nghề gì?


1. Nhân viên kế toán: thống kê doanh thu, chi phí lợi nhuận; báo cáo thuế doanh nghiệp .

2. Nhân viên kiểm toán: Kiểm tra sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

3. Nhân viên phân tích ngân sách: Có trách nhiệm phát triển và quản lý các kế hoạch tài chính của một doanh nghiệp.

4. Nhân viên tài chính: Lập báo cáo tài chính dựa trên sổ sách và tham gia vào việc đưa ra những quyết định tài chính quan trọng có liên quan đến sát nhập và mua lại công ty.

5. Nhân viên thuế: Đóng vai trò như một cơ quan thuế có đăng ký lập các báo cáo và tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp.

6. Nhân viên kế toán pháp lý: Xác định và theo dõi các hành vi gian lận, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, những tư liệu này sẽ được coi là bằng chứng để giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật.

7. Nhân viên kế toán quốc tế: Xử lý các giao dịch xuyên biên giới, các hợp đồng ngoại thương và các hoạt động giao thương quốc tế.


Cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2019

Tags: ke toan ra truong lam nghe gi kế toán ra trường làm nghề gì ke toan kế toán

Tác giả: Du Guan

Các tin cùng chủ đề