Trang: 1 2 3 4

Thông báo thi thử hệ thống thi trực tuyến

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, Nhà trường bắt đầu triển khai tổ chức thi một số môn thi trắc nghiệm trên máy (thực hiện online). Đề nghị sinh viên các Khoa thực hiện theo nội dung thông báo dưới đây:

Review Hệ thống thi trực tuyến (OES)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy (thi trắc nghiệm trực tuyến)

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, Nhà trường bắt đầu triển khai thi trắc nghiệm một số môn thi trên máy tính. Các em sinh viên K17, K18 xem clip hướng dẫn để biết cách làm bài.

Thông báo đánh giá học phần HK2 năm học 2016-2017

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trực tuyến (OES)

Phần mềm thi trực tuyến (OES) dành cho trường học (có thể áp dụng từ bậc tiểu học cho đến bậc cao đẳng, đại học).Phần mềm đáp ứng đầy đủ các chức năng như: thi trắc nghiệm, thi tự luận hoặc có thể kết hợp vừa thi trắc nghiệm và thi tự luận trong cùng một bài thi.

Hướng dẫn soạn câu hỏi vào phần mềm thi trực tuyến (OES)

Phần mềm thi trực tuyến (OES) dành cho trường học (có thể áp dụng từ bậc tiểu học cho đến bậc cao đẳng, đại học).Phần mềm đáp ứng đầy đủ các chức năng như: thi trắc nghiệm, thi tự luận hoặc có thể kết hợp vừa thi trắc nghiệm và thi tự luận trong cùng một bài thi.

Kế hoạch Tổ chức dự giờ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo Về thực hiện công tác xây dựng, giao nộp sao in đề thi HK1 năm học 2016-2017

Thông báo đánh giá học phần HK1 năm học 2016-2017

Quyết định Ban hành quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần

Trang: 1 2 3 4