Trang: 1 2 3 4 5

Danh sách K13, K14 buộc thôi học do vắng học và không đóng học phí

Danh sách K13, K14 buộc thôi học do vắng học suốt học kỳ II năm học 2012-2013 và không đóng học phí

Danh sách sinh viên K13 chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT

Danh sách sinh viên K13 chưa thực hiện đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và QTDN (CTIM) đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Theo như danh sách mới cập nhật ngày 01/08/2013 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) STT 154 Trong danh sách các trường Cao đẳng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Thông báo Về thực hiện một số quy định trong công tác tuyển sinh Cao đẳng năm 2013

Để đảm bảo an toàn - nghiêm túc - bảo mật trong công tác tuyển sinh 2013. Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và toàn thể CB-GV-NV những vấn đề cần lưu ý trong đợt thi tuyển sinh ngày 14,15 và 16/7/2013 tại Điểm thi Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968) của Bác Hồ


Danh mục các chuyên ngành nghề, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông báo về hưởng ứng "Tuần lễ An toàn giao thông" và "Tuần lễ Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá" năm 2013

Thông báo về hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2013

Danh sách doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Thông báo nội dung họp lớp tháng 4/2013


Trang: 1 2 3 4 5