Lịch thi HKI năm học 2019-2020

Gửi ngày: 25 tháng 10 năm 2019 - 1443 lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 19, Khóa 20, Khóa 21 và sinh viên các Khóa 16, 17, 18 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo).  

2. Lịch thi: 
- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào  trang web http://online.ctim.edu.vn để xem 

3. Lưu ý: 
- Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem lịch thi.
- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.
- Sinh viên Khóa 19, Khóa 20, Khóa 21 có điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ dưới 5.0 thì không được tham dự kỳ thi này.
- Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (tầng trệt, chung Phòng Đào tạo).
- MÔN MẠNG MÁY TÍNH THAY ĐỔI TỪ PM3 SANG A1.8

-----------------------------
Download Danh sách sinh viên dự thi 
Download Lịch thi HKI năm học 2019-2020

Cập nhật ngày 1 tháng 11 năm 2019

Tác giả: Phòng Khảo thí và Kiểm định