Tra cứu kết quả trúng tuyển 2019

Gửi ngày: 2 tháng 5 năm 2019 - 3888 lượt xem

Hướng dẫn Tra cứu kết quả trúng tuyển 2019

Link tra cứu kết quả trúng tuyển 2019: Click here

- Thi sinh dùng Số điện thoại hoặc Họ và tên khi đăng ký để tra cứu.

- Kết quả tra cứu:

Chưa BSHS là Chưa bổ sung hồ sơ

Đã BSHS là Đã bổ sung hồ sơ

Trúng tuyển là Đã trúng tuyển


Hướng dẫn In giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển


- Đối với các thí sinh đã Trúng tuyển, các thí sinh bấm vào chữ Trúng tuyển để nhận Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển.

- Các thí sinh in Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển ra giấy A4 (In màu hoặc trắng đen) và mang theo khi đến làm thủ tục nhập học.

Cập nhật ngày 3 tháng 5 năm 2019

Tác giả: Vũ Văn Đan

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin