Ngành tiếng anh

Gửi ngày: 24 tháng 1 năm 2019 - 932 lượt xem

Ngành tiếng anh


Toàn bộ thế giới đã sử dụng tiếng Anh, với các hiệp định thương mại toàn cầu Việt Nam đã ký kết, những sinh viên vững tiếng anh có thể tiếp cận được với hàng chục triệu việc làm trên khu vưc và thế giới và cơ hội cư trú dài hạn trên các nước thành viên. Một ngành quá tuyệt và đầy cơ hội nhé!

ngành tiếng anh

Cập nhật ngày 28 tháng 1 năm 2019

Tags: ngành tiếng anh ngành ngôn ngữ anh nganh tieng anh nganh ngon ngu anh

Tác giả: Du Guan

Các tin cùng chủ đề

Các tin khác