Thông báo chỉ định thầu bãi xe CTIM

Gửi ngày: 7 tháng 8 năm 2013 - 3256 lượt xem

THÔNG BÁO
(V/v chỉ định thầu bãi giữ xe)

Được sự chấp thuận của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc tổ chức chỉ định thầu bãi giữ xe cho CB-CNV-GV và sinh viên, học sinh của Trường từ năm học 2013-2014.

Hội đồng xét thầu Bãi giữ xe Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo đến các cá nhân, tổ chức một số nội dung như sau:

1. Chỉ định thầu: Bãi giữ xe phục vụ cho CB-CNV-GV và sinh viên, học sinh của nhà Trường.

2. Địa điểm: 15 đường Trần Văn Trà, khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

3. Đối tượng: Các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực và tài chánh.

4. Thời gian đăng ký, nộp tiền ký quỹ: từ ngày ra thông báo cho đến 15 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2013 tại phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị (liên hệ cô Mai)

5. Thời gian mở thầu dự kiến: vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 08 năm 2013.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự phải ký quỹ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), trường hợp không trúng thầu, Ban tổ chức nhà Trường sẽ hoàn lại tiền ký quỹ; trường hợp cá nhân, tổ chức trúng thầu mà không thực hiện theo nội dung trên, nhà Trường sẽ không hoàn lại tiền ký quỹ nêu trên.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Cập nhật ngày 7 tháng 8 năm 2013

Tác giả: Quang Sáng