Hội đồng quản trị

Gửi ngày: 29 tháng 6 năm 2011 - 10475 lượt xem

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 


 Ông Nguyễn Tấn Phước
Phó trưởng Ban quản lý
các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng quản trị CTIM
Giáo sư, Tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn
Ủy viên Hội đồng quản trị CTIM
Ông Phạm Xuân Bình
Bí thư Chi bộ,
Ủy viên Hội đồng quản trị CTIM
 


 

 


BAN KIỂM SOÁTBà Huỳnh Thanh Thủy
Trưởng ban


Cập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2017

Các tin khác

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin